Kursus: 3D Kortlægning til ulykker mv.

Kursus: 3D kortlægning af ulykker eller hændelsessteder

3D Kortlægning med ReyCloud

Udnyt den nuværende droneteknologi til at arbejde smartere, hurtigere og effektivt som efterforsker. 3D Kortlægning med ReyCloud åbner døre for mange muligheder, og er specielt interessant for politi efterforskere, militær enheder og sikkerhedstjenester. På dette kursus lære kursisten alle teknikker der skal til for at lave et brugbart 3D kort med Reycloud metoden.

Dokumentaiton af ulykke/hendelse med drone

Droneteknologi bliver brugt i et stigende omfang og giver nye mulighed for dataopsamling i en lang række af anvendelsesområder.
Det er nu muligt at benytte en teknologi kaldet reycloud 3D mapping til at kortlægge områder i 3D. Ved at tage en række billeder fra luften og bagefter sammensætte dem vha. software kan det lade sig gøre at lave præcise og målbare 2D og 3D kort af områder, objekter, geometri og mere.

For Politi, militær, brandvæsen og sikkerhedstjenester åbner dette nye døre for den efterfølgende dokumentation af et ulykke eller hændelsesområde. Tidligere har man været bundet af fysiske opmålinger på stedet samt billeder på stedet, men nu kan efterforskningen supplementeres med et 3D kort som efterfølgende kan undersøges i forbindelse med en efterforskning.

Benytter efterforskere 3D kortlægning med drone, tager det typisk 15-45 minutter før data for et område er opsamlet (selve flyvningen). Dette betyder at ulykkesteder kan opryddes og frigøres hurtigere, og opmålinger kan ske på et senere tidspunkt.

Fordele ved 3D kortlægning ved ulykke-/hendelsessted

  • Hurtig (15-45min) dataopsamling på stedet, ulykkesstedet kan ryddes hurtigt.
  • Billeder fra alle vinkler sikre visuel bevismateriale efterfølgende.
  • Nemt at bruge for personale. Hardware og software er nemt tilgængeligt.
  • Komplet visuel dokumentation der kan analyserers og bruges efterfølgende og uden tidsbegrænsning (f.eks. ankesager eller lign.)

Hvordan implementeres det i dit team?

Vi står for at uddanne personale inden for specifikke anvendelses områder, herunder 3D Mapping med ReyCloud. Vi tilpasser kursus for nuværende dronepiloter (med dronebevis), eller personale som ikke har fløjet drone før.

På 3D Mapping med ReyCloud kurset får kursisten en dybtegående gennemgang af ReyCloud teknologi, dataopsamling, planlægning, gennemgang af data, beregning og analyseringsværkøjer. Efter kurset vil kursisten være i stand til, individuelt, at opsamle data fra et ulykke-/hændelsessted til efterfølgende efterforskning eller bevisførelse.

Dette kursus vil være specielt egnet til Politi, efteretningstjeneste, militær og sikkerhedspersonale. Vi tilpasser kurset til dit teams behov og ønsker.

Hvor afholdes kurserne?

Tilbud og tilmelding

Vores kurser er egnet til virksomheder, og vi tilpasser derfor kurset til den enkelte virksomheds behov.
Kontakt os herunder for et uforpligtende tilbud.